Učesnici

Učesnici Treće međunarodne naučno-stručne konferencije Mediji i PR ''Javni medijski servisi i javni interes''

dr Richard Rooke - Velika Britanija
dr Nico Carpentier - Belgija
dr Maria Joao Cunha - Portugal
dr Urszula Doliwa - Poljska
dr Gabriella Velics - Mađarska
dr Sergio Villanueva Baselga - Španija
dr Maarja Lohmus - Estonija
mr Tomas Pancir - Češka
dr Stjepan Malović - Hrvatska
dr Gordana Vilović - Hrvatska
dr Rade Veljanovski - Srbija
dr Sonja Tomović Šundić - Crna Gora
dr Zoran Jevtović - Srbija
dr Zoran Aracki
dr Dragan Klarić - Crna Gora
dr Ljubiša Despotović - Srbija
dr Velizar Sredanović - Crna Gora
dr Dejan Donev - Makedonija
dr Andrijana Rabrenović - Crna Gora
dr Dijana Gupta - Bosna i Hercegovina
dr Boban Tomić - Srbija
dr Daniela Blazevska - Makedonija
MA Lidija Mirkov - Srbija
MA Dijana Subotički Miletić - Srbija
MA Naum Trajanovski - Makedonija
MA Nikola Radunović - Crna Gora
Stefan Janjić - Srbija
Vuk Kešelj - Srbija
Nikola Marković - Srbija
Nino Domazetkovic - Makedonija
Crna Gora
dr Živko Andrijašević - prorektor Univerzitet Crne Gore
Abaz Džafić - direktor Agencija za elektronske medije CG
Zagorka Rabrenović - Savjetnik predsjednika Crne Gore za odnose sa javnošću
Maja Vukadinović - urednik izdavačka kuća CLIO
Ishak Slezović - Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS
Zoran Jevtović - Udruženje novinara Srbije UNS
Adis Šušnjar - udruženje BH Novinari BHN
Dragić Rabrenović - predsjednik UO ULES CG
Nikola Vujanović, predsjednik Društva crnogorskih novinara
Radojica Bulatović - direktor Radio Crne Gore
Dragan Popadić - direktor Radio Tivat
Dragana Zečević Plavanski - direkor Radio Herceg Novi
Mirsad Feleć - direktor Radio Rožaje
Brano Kadić - direktor Radio Danilovgrad
Milan Šćekić - direktor Radio Berane
Milan Knežević - direktor Radio televizija Pljevlja
mr Amer Ramusović - glavni urednik časopis Komuna
Andrija Ivanović
Šeki Musić