Mek Kvejl: Komunikacija igra sa bezbroj mogućnosti

18-06-bp-konferencija3U okviru Četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Mediji i PR, prezentovano je online predavanje prof. dr Denisa Mek Kvejla (Denis McQuail), profesora emeritusa sa Fakulteta za istraživanje komunikacija, Univerziteta u Amsterdamu (Holandija), na temu ''Sa starih na nove medije: Razmišljanja o promjeni''.

Mek Kvejl je poručio da se svrha masovnih medija nije promijenila, a da se izgubila moć kontrole toka informacija, pojašnjavajući da je državni organi nijesu izgubili, samo imaju teži način njegovog kontrolisanja.

"Promjene koje su se desile otvorile su nove mogućnosti bez velikih troškova i barijera. Upravo je to jedan vid stimulansa iz oblasti medija. Kad je u pitanju kreiranje sadržaja, koncept je vrlo liberalizovan i većina ima korist od svega toga, nego što je na gubitku. Komuniciranje je igra koja ima bezbroj mogućnosti, tu nema pluseva i minusa. Sloboda poprima veće razmjere", istakao je Mek Kvejl.

Govoreći o kvalitetu komunikacionog sistema u kojem živimo, po Mek Kvejlu, otvaraju se pitanja raznolikosti između kultura, ravnopravnosti, solidarnosti i to je jedan tradicionalni projekat koji je zanemaren.

18-06-bp-konferencija4

"Kultura se mijenja, nameću se nove vrijednosti. Živimo u svijetu drugačijem od 20. vijeka. Teško je uspostaviti balans od dobrobiti i štete koje nose novi mediji. Negativni uticaji su depersonalizacija, gubitak u komunikaciji, sajber kriminal. Sve je mnogo otežano. S druge strane, tu je dobrobit demokratije. Masovna komunikacija je donijela veliki doprinos komunikaciji, svijet se smanjio, porodice razgovaraju preko skajpa. Došlo je do konvergencije kultura", objasnio je profesor emeritus, dodajući da je sistem postao kompleksan.

Mek Kvejl je podvukao da je potrebno puno istraživanja, gdje akcenat treba staviti na korisnike, zaključujući da komunikacija dobija na značaju u društvu i centralnu ulogu u njemu.

Autorka: Enida Omerhodžić
Foto: Vladimir Jelić
Izvor: www.radiobijelopolje.me