Gocini: Za kvalitetno novinarstvo vidim sjajnu budućnost

17-06-bp-gocini-predavanjeBudućnost novinarstva, prva je tema ovogodišnje Međunarodne naučno-stručne konfrencije Mediji i PR, o kokoj je govrio prof. dr Giovanni Gozzini (Đovani Gocini), redovni profesor Fakulteta humanističkih nauka, Univerzitet u Sijeni (Italija).

Gocini je poručio da ne vjeruje u samu objektivnost, već u traganje za njom i dodao da postoji samo težnja ka objektivnošću.

"Suočavamo se sa opasnošću od novih konflikata. Zahvaljujući pametnom telefonu, svako od nas može biti izvjestilac. To ima svoje i pozitivne i negativne karakteristike. Ipak, masovni mediji se neće ugasiti. Istorija je pokazala da nijedan novi medij nije ugasio prethodni. Moguće je da će se izdvajati manje novca za tradicionalni vid izvještavanja, ali za kvalitetno novinarstvo, koje će biti fokusirano na pitanje zašto se nešto desilo, vidim sjajnu budućnost", kazao je Gocini.

 

17-06-bp-svecano-otvaranje1

Gocini je zaključio da postoji prostor za razvoj kvalitetnog novinarstva, koje je sveobuhvatno, bez ograničenja, kroz korišćenje novih prilika koje nam nudi internet, uz kritički odnos prema njemu.

 

17-06-bp-gocini-predavanje

Autorka: Enida Omerhodžić
Foto: Vladimir Jelić
Izvor: www.radiobijelopolje.me