Panelisti pobornici kvalitetnog javnog medijskog servisa

18-06-bp-diskusija8Bez novih medija ne možemo živjeti jer gotovo 90% ljudi koristi neki od njih. Od pasivnih korisnika medija, postali smo aktivni. Komunikatori smo. Možemo slati poruke, kreirati i djelovati na različite načine, mada se u tome ne snalazimo svi, sloboda ne smije ugrožavati tuđu privatnost, poručio je prof. dr Stjepan Malović, iz Hrvatske, dodajući da je pobornik javnog servisa koji je neophodan na panel diskusiji ''Javni medijski servisi i novi mediji'' koja je održana drugog dana Četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Mediji i PR.

18-06-bp-diskusije9

Prof. dr Lejla Turčilo, vanredna profesorica Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, je istakla da u medijima ima puno zaposlenih, a najmanje novinara, koji treba da budu prioritet, podsjećajući da nas treba interesovati sadržaj u medijima.

Read more: Panelisti pobornici kvalitetnog javnog medijskog servisa

Vilović: Hrvatska još nije uspostavila efikasne samoregulacijske instrumente

18-06-vilovic2U okviru drugog dana Četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije „Mediji i PR", profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu dr Gordana Vilović, održala je kratko predavanje na temu „Samoregulacija i regulacija u novim medijima: pogled iz Hrvatske", a to je upravo i naziv njenog naučnog radu na kojem radi.

Govoreći o samoregulaciji i regulaciji medija u Hrvatskoj, dr Gordana Vilović, istakla je da ta zemlja nije uspjela uspostaviti samoregulacijske instrumente u tradicionalnim medijima, kao i to da nije sigurna ni da će u tome uspjeti u vremenu ekspanizije novih medija.

„Novi mediji su otvorili područje nevjerovatne širine vulgarizma, ksenofobije, šovinizma, nacionalizma, govora mržnje, ali se nadam da sav taj loš sadržaj, neće zaustaviti odgovorne ljudske slobode, kao što je izražavanje stava, pazeći pritom da sadržaj koji se objavljuje nije uvredljiv", kazala je Vilović, dodajući da anonimnost kao garanciju demokratije treba podžavati, jer je to nekada jedini način na koji pojedinci mogu iznijeti svoje mišljenje, a da ne budu sankcionisani od strane nadležnih.

Read more: Vilović: Hrvatska još nije uspostavila efikasne samoregulacijske instrumente

Održana panel diskusija na temu „Mogućnosti tradicionalnih medija u novoj eri“

18-06-bp-panel-0101Učesnici panel diskusije na temu „Mogućnosti tradicionalnih medija u novoj eri", koja je održana danas u okviru Četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije „Mediji i PR" složili su se da tradicionalni mediji treba da iskoriste mogućnosti koje nude novi mediji i da im se prilagode.

V.d. direktor Televizije Srbije i glavni i odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilija Cerović, istakao je da tradicionalni mediji moraju ići u korak sa vremenom i novim tehnologijama, ali naravno uz poštovanje temeljnih vrijednosti i profesionalnih standarda, koji krase klasične medije.

„Nove tehnologije donose nezaustavljive promjene, koje predstavljaju izazov za javne servise, koji su stubovi demokratskog poretka. Ipak, mogućnosti tradicionalnih medija u novoj eri su brojne, gotovo neograničene, samo je potrebno da se oni prilagode novom okruženju", kazao je Cerović, naglašavajući da je za budućnost televizije ključan kvalitet sadržaja, zahvaljujući kome je televizija RTS najgledanija u Srbiji.

Cerović je takođe upoznao učesnike diskusije sa onim što televizija RTS radi kako bi se prilagodila novim medijima, ističući da će RTS krajem ove godine, ili početkom naredne, svoje sadržaje emitovati i putem drugih platformi, koje će pojedincu biti dostupne u svakom trenutku i na svakom mjestu.

O promjenama koje su donijeli novi mediji, na današnjem panelu, govorio je i glavni urednik Hrvatske radio televizije – HRT, mr Igor Duić. On je kazao da vrijeme televizije i radija nije prošlo, već da se oni jednostavno moraju prilagoditi novim potrebama publike, da moraju biti „ovdje, sada i na zahtjev".

18-06-bp-panel-01

„Klasični mediji moraju da se transformišu, da se povežu sa intenetom, jer savremena publika ne želi čekati termin emitovanja, ona zahtijeva informaciju odmah i na bilo kojem uređaju. Javni servisi moraju biti na usluzi cijeloj publici, moraju zadovoljiti njihove potrebe na način na koji to publika želi, jer je smisao postojanja javnog servisa da služi javnosti", pojasnio je Duić, ističući da je sadržaj na prvom mjestu, kao i da se mora poraditi na medijskoj pismenosti.

Read more: Održana panel diskusija na temu „Mogućnosti tradicionalnih medija u novoj eri“

Mek Kvejl: Komunikacija igra sa bezbroj mogućnosti

18-06-bp-konferencija3U okviru Četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Mediji i PR, prezentovano je online predavanje prof. dr Denisa Mek Kvejla (Denis McQuail), profesora emeritusa sa Fakulteta za istraživanje komunikacija, Univerziteta u Amsterdamu (Holandija), na temu ''Sa starih na nove medije: Razmišljanja o promjeni''.

Mek Kvejl je poručio da se svrha masovnih medija nije promijenila, a da se izgubila moć kontrole toka informacija, pojašnjavajući da je državni organi nijesu izgubili, samo imaju teži način njegovog kontrolisanja.

"Promjene koje su se desile otvorile su nove mogućnosti bez velikih troškova i barijera. Upravo je to jedan vid stimulansa iz oblasti medija. Kad je u pitanju kreiranje sadržaja, koncept je vrlo liberalizovan i većina ima korist od svega toga, nego što je na gubitku. Komuniciranje je igra koja ima bezbroj mogućnosti, tu nema pluseva i minusa. Sloboda poprima veće razmjere", istakao je Mek Kvejl.

Govoreći o kvalitetu komunikacionog sistema u kojem živimo, po Mek Kvejlu, otvaraju se pitanja raznolikosti između kultura, ravnopravnosti, solidarnosti i to je jedan tradicionalni projekat koji je zanemaren.

18-06-bp-konferencija4

Read more: Mek Kvejl: Komunikacija igra sa bezbroj mogućnosti

Promovisan časopis Medijske studije iz Hrvatske

18-06-bp-konferencija2Časopis Medijske studije promovisan je drugog dana Četvrte međunarodne naučno satručne konferencije Mediji i PR. Medijske studije su interdisciplinarni naučni časopis čiji je izdavač Fakultet političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu. Pokrenut 2010. godine s ciljem da postane međunarodni forum za objavljivanje naučnih i stručnih radova te istraživanja s područja medija, komunikacija, novinarstva te odnosa s javnošću.

Ovaj časopis objavljuje radove koji zadovoljavaju standarde važnosti i naučne izvrsnosti koji su potvrđeni dvjema pozitivnim recenzijama, a radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a štampa se u dva broja godišnje, u junu i decembru, kazala je glavni urednik časopisa Medijske studije, prof. dr Viktorija Car.

Read more: Promovisan časopis Medijske studije iz Hrvatske